Bedbodems

 

Lattenbodem

Er zijn lattenbodems in vele soorten en maten en daarom is het niet zo eenvoudig om daar in z’n algemeenheid veel over te zeggen. Er zijn hele flexibele latten en lattendragers, maar ook hele stugge. Voorts zijn er vaste en instelbare latten. Bij sommige lattenbodems zijn er zones met verschillende indrukeigenschappen per zone.

Het nut van al dat instellen is wat twijfelachtig, hoewel het wel een positief effect kán hebben. In tegenstelling tot de zones in een matras, zijn de zones bij lattenbodems na te stellen. Qua stugheid, maar soms ook qua positie. Het is echter voor de leek niet eenvoudig vast te stellen of een bepaalde zone harder of juist zachter moet worden ingesteld en waar de grenzen van een zone moeten liggen. Het is dan ook twijfelachtig of het instellen en nastellen in de praktijk zin heeft.

 

 

Boxspring

Een boxspring bestaat uit een onderstel dat bestaat uit veren. Daarop worden de matrassen geplaatst. Desgewenst kan daarbovenop nog een topdekmatras worden geplaatst, zoals in onderstaande afbeelding:

boxspring

 

 

Het onderstel van een boxspring kan uit twee verschillende veersystemen bestaan:

bonell-veringpocketvering

Bonell-vering Pocketvering

 

Bonell-vering is opgebouwd uit losse veren die onderling zijn verbonden met een spiraalveer. Een pocketvering bestaat uit losse veren die allemaal in aparte zakjes zijn verpakt. Het voordeel daarvan is dat het geen geluid maakt en de veren niet in elkaar verstrikt kunnen raken.

Functioneel gezien maken beide types verder weinig verschil. Beiden zijn goed lucht- en vochtdoorlatend. Verder zijn beide soorten veerkrachtig waarmee het comfortgevoel wordt vergroot en de mate toeneemt waarin het lichaam in de combinatie matras/bedbodem wegzakt. Dit is over het algemeen gunstig om klachten te voorkomen.

 

Spiraalbodem

De spiraalbodem heeft van alle bedbodems de beste ventilatie. De vering is echter grof. In zijlig kan de onderste arm hierdoor wat in de verdrukking komen te liggen. Een spiraalbodem wordt daarom als minder goed beschouwd als Pocketveer of Bonell-vering.

 

 

Totale dikte

Zoals ook elders op deze site is vermeld (bij matrassen/eigenschappen), is de totale dikte van matras plus bedbodem van belang. Een stugge bedbodem kan worden gecompenseerd door een extra dik en soepel matras of door een topdekmatras. Omgekeerd kan een dun, niet al te hard matras door een soepele bedbodem gecompenseerd worden.

Op een boxspring worden vaak pocketveermatrassen geplaatst. Samen met de veren uit het onderstel, bestaat het geheel uit een flinke stapel veren en verende tussenlagen. Dit verklaart waarom een boxspring met pockerveermatrassen meestal als erg comfortabel wordt ervaren.

Bij lattenbodems is er meer spreiding. Indien een lattenbodem stug is, dan wordt de totale dikte van de combinatie functioneel gezien in feite beperkt tot de dikte van het matras. Als het matras ook nog hard of dun is, dan ontstaat een combinatie die niet veel indrukking toelaat. Als de lattenbodem daarentegen erg verend is en de matras dik en zacht, dan kan deze combinatie het niveau van een boxspring bereiken of zelfs overschrijden.

 

Verstelbare bedbodems

Veel bedbodems zijn er (ook) in een verstelbare uitvoering. Handmatig of elektrisch. Voor een belangrijk deel is dat luxe en heeft het op de functionaliteit voor het slapen geen invloed. Voor mensen die echter veel lezen in bed, en vooral als ze zittend lezen, is een verstelbare bedbodem zinvol. Vooral als er een kniesteun is ingebouwd.

 

bedbodem zonder kniesteunbedbodem met kniesteun

Bedbodem zonder en met een kniesteun

Zo’n kniesteun ontstaat in de zitstand. Het effect van deze steun is dat mensen veel minder snel onderuit zakken. En dat voorkomt dat de lage rug in een onderuitgezakte bolle stand komt te staan en ook de stand van de nek ongunstig wordt. Voor mensen die veel zittend lezen in bed, is een verstelbare bedbodem met kniesteun een aanrader. Ook bij rugklachten kan zo’n bedbodem zinvol zijn. Liggend op de rug kan de steun onder de knie een beetje omhoog gebracht worden, wat de spanningen in de lage rug doet verminderen. Als men kiest voor een verstelbare bedbodem, dan is een elektrische aan te bevelen, want bij een handmatige versie moet je elke keer het bed uit als je ‘m even wilt verstellen. En dat zal er bij velen wel toe leiden dat het niet zo vaak gebruikt wordt.


Waterbed

In 1990 bleek uit een enquête door de Consumentenbond onder ruim 1200 bezitters van een waterbed dat er vooral positieve reacties werden opgetekend. Driekwart van de mensen gaf aan beter uitgerust wakker te worden dan op een gewoon bed. Van de mensen die hun waterbed hadden gekocht vanwege rugklachten gaf zelfs 90% aan dat het beter ging met hun klachten. Soms wordt de reden voor een afname van klachten gezocht in een betere drukverdeling, maar valt te betwijfelen.

Bij bestudering van de houding van mensen die in een waterbed liggen valt op dat de romp beduidend dieper in het waterbed zakt dan de benen, de armen en het hoofd. De benen liggen zowel in ruglig als in buiklig relatief hoger dan op een gewoon matras. Daarmee komt de stand van het bekken zowel in zijlig als in ruglig gunstiger te liggen en neemt de spanning in de lage rug af. De bevindingen van de Consumentenbond sluiten goed aan bij de bevindingen uit het eerder vermelde onderzoek van BakkerElkhuizen/Kittz naar de effecten van een zachte bedbodem.

Voor het gebied tussen de schouderbladen, kan een waterbed juist méér klachten geven dan een gewoon matras. Dat komt doordat men in zijlig dieper met de romp wegzakt en de onderste arm, die doorgaans deels vóór de romp ligt, wat in de verdrukking komt te liggen. Het schouderblad van de onderste arm wordt daardoor naar voren getrokken. Het gevolg is een toename van spanning tussen de schouderbladen. Blokkades in dit gebied, onder meer van de verbindingen tussen de ribben en de wervelkolom, kunnen hiervan het gevolg zijn.

Een ander aspect van een waterbed is dat de vorm van het kussen heel anders moet zijn dan bij een gewoon bed. Doordat de romp ten opzichte van het hoofd dieper wegzakt, is er een (veel) lager kussen nodig om de ruimte tussen hoofd en laken op te vullen. Dit is vooral bij het hoofd het geval en veel minder bij de nek. Het kussen moet dus laag zijn, maar nog wel een behoorlijke neksteun hebben (hoewel ook lager dan bij een normaal bed). 

 

 

 

Bekijk Ligwijzer kussens in webshop

 

 


 

Onze kussens

 Lekker én goed slapen
 Waardering 4.9/5 sterren  
 

 Op basis van 257 recensies


Bedbodems | Eigenschappen | Ligwijzer